POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Partnerské školy
Největší sněhulák v Rakousku PDF Print E-mail
Rekordní sněhulák v Liebenau
- ve městě našich partnerů

Od 15. února 2009 je to oficiální – v Liebenau stojí největší sněhulák v Rakousku! Byl postavený při příležitosti " Sněžných slavností", dokončen byl v noci ze soboty na neděli 15.2.2009 a údajně je největší dokonce v celé Evropě. Na jeho stavbě se podílelo nespočet dobrovolníků a mnoho firem z celého regionu.
Posuďte sami jeho impozantní rozměry:
výška : 21 m
průměr : 12 m
objem sněhu: 1500m3
hmotnost: cca. 755 t

Další fotografie si můžete prohlédnout na následující webové adrese: http://www.liebenau.at/system/web/news.aspx?menuonr=219190360&detailonr=220263166
 
Ve světě se neztratíme... PDF Print E-mail
„Good morning“
„Good afternoon“
... tak těmito slovy žáci třetí třídy už od září roku 2007 začínají hodiny angličtiny. Třikrát týdně se anglicky pozdraví s paní učitelkou a pak se ponoří do tajemného světa cizího jazyka. Přes počáteční obavy se za několik hodin výuky naučili nejen správně vyslovit pro Čecha zcela nezvyklé hlásky, ale také pojmenovat barvy či požádat kamaráda o hračku a poděkovat mu.

Naše škola reagovala na žádosti mnoha rodičů a na celkový posun společenské poptávky od německého jazyka k angličtině. V současné době vyučujeme německý jazyk jako povinný ve čtvrtém až devátém ročníku a angličtinu jako povinný jazyk ve třetím a jako volitelný v sedmém až devátém ročníku. V budoucnosti se tento poměr obrátí a angličtina se postupně stane povinným jazykem ve všech ročnících. Němčinu budeme nabízet žákům jako volitelný předmět od šestého ročníku a tuto nabídku hodláme v případě zájmu dětí rozšířit ještě o výuku ruštiny. Naučit se dobře cizímu jazyku vyžaduje nejen léta dřiny, ale také motivaci, písemný či nejlépe osobní kontakt s rodilými mluvčími. Jen tak se člověk zbaví ostychu a pocítí radost, že vynaložená námaha nebyla zbytečná. 

Základní škola Bavorov je v kontaktu se základní školou prvního stupně v jihoanglickém městě Hatherden. O loňských prázdninách jsem měla možnost školu osobně  navštívit. Za doprovodu paní učitelky Jill Blanfirth jsem si prohlédla celý areál školy a vybavení jednotlivých učeben. Překvapila mě úroveň vybavenosti školy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kromě moderně vybavené počítačové učebny je žákům a učitelům v každé třídě k dispozici interaktivní tabule. Po prohlídce proběhla asi hodinová beseda se žáky nejvyššího ročníku /ve věku cca 10 let/. Promítla jsem jim prezentaci ze života naší školy a odpovídala na jejich dotazy. Zajímalo je opravdu všechno: jaké je naše národní jídlo, kdy máme prázdniny, jak dlouhé jsou u nás přestávky, jestli dostávají děti v Čechách domácí úkoly. Nejvíc mě ovšem rozesmála otázka, jestli znají kluci v Čechách, jak se hraje fotbal. Pevně věřím, že v budoucnu budou naši žáci schopni prostřednictvím mailu či dopisu poslat anglickým kamarádům povídání o sobě, napsané – asi ne dokonale, ale přece jen – anglicky.
                             Jana Vlčková

 
Malé česko – rakouské „EURO 2008“ PDF Print E-mail
Koncem května vyrazilo více než čtyřicet žáků druhého stupně Základní školy v Bavorově na další setkání do partnerské školy v hornorakouském Liebenau. Všichni odjížděli se smíšenými pocity. Těšili se na zajímavé setkání a zaroveň jim hlavou vířily obavy - „Co mě tam vlastně čeká? Domluvím se? Budu jim rozumět?“

Rakouské děti nás hned na začátek velmi mile překvapily, když nám na uvítanou krásnou zvučnou češtinou zazpívaly naši lidovou písničku Já jsem muzikant... Také české děti na oplátku zazpívaly dvě písničky a po krátkých projevech pánů ředitelů Gribáče a Hackla začal hlavní program.
Počáteční rozpaky rychle pominuly a všechny děti se úspěšně zapojily do plnění úkolů ve smíšených družstvech. Ze všech koutů se ozývalo: „ Wie heisst du?“ ( Jak se jmenuješ? ) „Wie alt bist du?“ ( Kolik je ti let? ) Také prohlídka školy a procházka městem, na které se potom vypravila každá skupinka samostatně, určitě přispěly k hlavnímu cíli podobných setkání – prostě se nějak domluvit v cizím jazyce.

K obědu pro nás hostitelé připravili grilované klobásky a jako zákusek zmrzlinu, která v horkém letním počasí přišla všem opravdu k chuti.

Odpoledne se uskutečnil fotbalový turnaj v duchu mistrovství EURO 2008. Fotbalisté utvořili smíšená česko-rakouská družstva a každé družstvo si zvolilo název svého týmu podle některé
z účastnických zemí evropského šampionátu. Všichni hráli se zápalem, který by jim záviděl leckterý profesionální fotbalista. Na rozdíl od pravého EURA v našem malém turnaji zvítězili hráči Portugalska, které na skutečném mistrovství skončilo už v semifinále.
Některé děti fotbal neláká, a tak si raději zahrály plážový volejbal, naučily se novou podobu vybíjené nebo si zaplavaly ve školním bazénu. I tady všude ovšem bylo třeba využít znalostí němčiny - ať už při domlouvání fotbalistů, kdo bude obránce či útočník, nebo při sestavování družstev na vybíjenou.

Věřím, že si naši žáci ze setkání odvezli nejen příjenmé zážitky, ale také povědomí o tom, že učit se cizí jazyk jim může být v životě k užitku. 
Webové stránky HS Liebenau PDF Print E-mail
http://schulen.eduhi.at/hsliebenau
 
Hauptschule Liebenau - první kontakty PDF Print E-mail
V lednu roku 2003 navázala naše škola kontakty se školou v rakouském městě Liebenau. Jedná se o školu druhého stupně, kterou v současné době navštěvuje cca. sto dětí. Cílem spolupráce by mělo být nejen bližší poznání života našich sousedů, ale především navázání osobních kontaktů mezi žáky a výměna pedagogických zkušeností mezi učiteli.

V současné době probíhá komunikace s partnerskou školou zejména prostřednictvím internetu. Na internetové adrese http://schulen.eduhi.at/hsliebenau se žáci a učitelé mohou seznámit se základními údaji o historii i současnosti Hauptschule Liebenau. Mimo jiné jsou zde k nahlédnutí fotografie žáků i členů pedagogického sboru, školní budovy a také snímky ze zajímavých událostí školního života.

Při hodinách němčiny a výpočetní techniky navštěvují naši žáci osobní stránky rakouských dětí a s některými z nich začali komunikovat e-mailovou poštou. Prostřednictvím e-mailu dochází také k pravidelné výměně informací o každodenním životě obou škol.

Koncem února 2003 navštívil poprvé Bavorov jeden z rakouských kolegů pan učitel Bernhard Riepl. Nejprve se pozdravil s panem ředitelem Gribáčem a tlumočil mu pozvání pana ředitele Hackla k návštěvě Liebenau. Poté se zúčastnil hospitace na hodině českého jazyka ve čtvrté třídě. Některé děti tak měly vůbec první příležitost uslyšet německý jazyk v podání rodilého mluvšího.

V dubnu pak navštívila paní učitelka Jana Vlčková, koordinátorka projektu Partnerství, HS Liebenau, aby projednala se zástupci školy první osobní setkání žáků obou škol.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS