Zobrazit navigaci

Spolek SRPDŠ v Bavorově, z. s. (Sdružení rodičů a přátel dětí a školy v Bavorově, z. s.)

Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, vzniklou pro podporu žáků školy a jejich kulturní rozvoj. Sídlem sdružení je Základní škola Bavorov, příspěvková organizace.

Cílem sdružení je pomoc škole při plnění jejího poslání. Pomoc je dále zaměřena na soustavné zlepšování materiálních podmínek školy, jejího vybavení, zlepšování prostředí, komunikaci s rodiči, podílí se na přípravách a organizování školních akcí, získává finanční prostředky, poskytuje díky příspěvkům finanční podporu základní škole a jejím žákům.

SRPDŠ je organizací, kde členství je dobrovolné a vzniká úhradou příspěvku. Závazek platit finanční příspěvek spolku vzniká jen tomu, kdo je jeho členem. Zvolený zástupce z členů třídního kolektivu je dále součástí výboru spolku, prostřednictvím kterého může každý člen tlumočit své názory, návrhy a připomínky. Spolupráce je založena na vzájemné důvěře a otevřenosti.

Příspěvkem podporujeme děti v jejich aktivitách a oceňuje jejich úspěchy. Výše příspěvku je výborem spolku stanovena na 250,- Kč za každého žáka. Příspěvek se odevzdává ve škole a následně je převeden na účet SRPDŠ. Organizace vede řádné účetnictví.

Žáci, jejichž rodiče nezaplatili členský příspěvek, nemají nárok na finanční a materiální podporu na organizací poskytovanou podporu.

Využití příspěvku:

odměny pro každé dítě k Mikuláši, Dni dětí apod.

odměny pro děti při soutěžích, na konci školního roku

doprava na akce a kurzy

vstupné na kulturní akce

nákup materiálu na vánoční a velikonoční dílničky

podpora vědomostních soutěží

podpora sportovních aktivit

podpora sportovních kurzů a vzdělávacích zájezdů

podpora projektů vedoucích k sounáležitosti žáků se školou

zlepšení prostředí pro žáky

aj.


Kontakt: srpdsbavorov@seznam.cz