Zobrazit navigaci

Historie

První  bavorovská škola byla založena roku 1359 farářem Václavem z Miličína za přispění Rožmberků. Byla to škola pro studenty
i pro malé žáky. Kdy byla založena farní škola pod kostelem, nevíme. Stála zde do roku 1796. Byla již tak sešlá a tmavá, že na žáky pršelo a odpoledne ani na psaní neviděli. Proto bylo zakoupeno místo po starém rathausu na náměstí a vystavěna nová škola. Stará škola pod kostelem byla roku 1811 prodána Antonínu Novákovi. Škola na náměstí roku 1849 vyhořela a roku 1859 nechal kníže Adolf ze Schwanzenberku postavit novou.

Roku 1914 byla postavena budova nynější školy a stará škola na náměstí prodána panu Josefu Jungmeistrovi, který zde zřídil pletárnu. Náklad na stavbu školy činil 140 000 Kč. Stavbu vedl zdejší stavitel František Tomšíček. Později žádal Bavorov o zřízení měšťanské školy. Žáci museli do té doby jezdit do měšťanky do Vodňan. Žádosti bylo vyhověno. Od 1.3.1920 byly otevřeny měšťanské třídy chlapecké a dívčí.

Dne 17.11.1940 přibyla v Bavorově další škola. Pro děti zemědělců byla zřízena lidová škola hospodářská /zemědělská/. V prvním roce do ní bylo zapsáno 20 hochů a 36 dívek. Vyučovalo se ve dvou třídách vždy ve čtvrtek.

Od 1.9.1953 vstoupil v platnost nový školský zákon, podle něhož byla v Bavorově zřízena osmiletá střední škola, později byla změněna na základní devítiletou školu. V roce 1955 byly ve školní budově provedeny nákladné opravy. Byla pořízena kanalizace, ve třídách položeny parkety a vyměněna okna. Protože bylo do ZDŠ zavedeno polytechnické vyučování, bylo nutno získat pozemek a vybudovat školní dílny. Byly zakoupeny pozemky při východním plotu a od Josefa Šrámka byl zakoupen dům a zahrada sousedící se školou na západní straně. Starý dům byl přestavěn na školní kuchyni a v části byly zřízeny místnosti pro lidovou školu umění. Zároveň byly na zahradě vybudovány školní dílny. Započalo se také se stavbou školního hřiště. Škole se podařilo získat uzavřený prostor od silnice Prachatice - Vodňany až téměř k železniční trati.