Přejeme všem pohodové prázdniny a v září na shledanou!

Vyhledat

Vítejte na stránkách ZŠ Bavorov
PDF Print E-mail

HLEDÁME POSILU DO NAŠEHO TÝMU!

Pedagogický pracovník:
- učitel/ka informatiky (IT technik, správce sítě) + učitelství 2. stupně ZŠ

ÚŘEDNÍ HODINY ZŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

1 července: 8:00 - 10:00 hod.,
30 července: 8:00 - 10:00 hod.,
2 srpna: 8:00 - 10:00hod.,
od 25. srpna do 31. srpna 8:00 - 12:00 hod.

 

ZŠ BAVOROV JE ZAPOJENA DO PROJEKTU EU


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Číslo operačního programu: 02
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MMR v prioritní ose 3
Název projektu: Vstříc dalšímu vzdělávání II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015591
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.131.720,00,-
Dotace: 1.131.720,00,-
z toho z Evropského sociálního fondu: 961.961,99,-
z toho ze státního rozpočtu: 169.758,01,-

Cílem projektu je rozvoj osobnostně profesního růstu pedagogů, podpora rozvojových aktivit, rozvoj v oblasti ICT, rozvoj spolupráce s rodiči a spolupráce s veřejností, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, podpora rovného přístupu ke vzdělávání.
je zapojena do projektu EU:

Usilujeme o to,
 

  •    -aby naši žáci měli úctu k sobě samým i k druhým lidem
  •     -aby se dokázali vcítit do pocitů jiných
  •     -aby věřili sami sobě, vždyť každý člověk je v něčem dobrý
  •     -aby byli tvořiví a iniciativní, rozvíjeli své nadání
  •     -aby se naučili překonávat neúspěchy
  •     -aby byli samostatní a dokázali si utvořit vlastní názor
  •     -aby se snažili dosahovat co nejlepších výsledků
 

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS