Kam dál?

Aktualní info

Bakaláři

Dokumenty ke stažení

O základní škole Bavorov

Naše škola je plně organizovanou základní školou. V současné době ji navštěvuje téměř 190 žáků.

Nachází se v městečku Bavorov, které leží v malebné jihočeské krajině na břehu řeky Blanice, poblíž města Vodňany.

Zjistit více o naší škole

Aktuality

17/03/2023
Základní škola

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy
Zobrazit více ...
17/03/2023
Základní škola

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Zápis do prvního ročníku ZŠ
Zobrazit více ...
21/12/2022
Úřední deska

Pracovní příležitosti

Hledáme do našeho týmu pedagoga pro druhý stupeň na částečný či celý úvazek
Zobrazit více ...
22/09/2022
Základní škola

Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme I

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže. Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v Jiho­čes­kém kra­ji.
Zobrazit více ...
Zobrazit více aktualit