ZŠ Bavorov chystá přípravnou třídu pro školní rok 2022/23, jejímž cílem je připravit budoucí prvňáčky na zdárný vstup do 1. ročníku ZŠ. Více čtěte  v Informacích pro rodiče.

Vyhledat

Vítejte na stránkách ZŠ Bavorov
PDF Print E-mail
NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ

ZŠ Bavorov se zapojila do projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ - REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Leták ke stažení ZDE. Projekt je financován Evropskou unií - Next Generation EU.

HLEDÁME POSILU DO NAŠEHO TÝMU!

Pedagogický pracovník:
- učitel/ka informatiky (IT technik, správce sítě) + učitelství 2. stupně ZŠ
- učitel/ka matematiky - učitelství 2. stupně ZŠ
- učitel/ka českého jazyka + dějepisu - učitelství 2. stupně ZŠ

ZŠ BAVOROV JE ZAPOJENA DO PROJEKTŮ EU


2/ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 
Číslo operačního programu: 02
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_20_080
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MMR v prioritní ose 3
Název projektu: Vstříc dalšímu vzdělávání III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022706
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Celkové způsobilé výdaje projektu: 464.515,00 Kč
Dotace: 464.515,00 Kč
z toho z Evropského sociálního fondu: 394.837,74 Kč
z toho ze státního rozpočtu: 69.677,26 Kč

1/ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 
Číslo operačního programu: 02
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MMR v prioritní ose 3
Název projektu: Vstříc dalšímu vzdělávání II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015591
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.131.720,00,-
Dotace: 1.131.720,00,-
z toho z Evropského sociálního fondu: 961.961,99,-
z toho ze státního rozpočtu: 169.758,01,-

Bylo rozhodnuto o změně v projektu: datum ukončení fyzické realizace bylo stanoveno na 31. 1. 2022


.

Usilujeme o to,
 

  •    -aby naši žáci měli úctu k sobě samým i k druhým lidem
  •     -aby se dokázali vcítit do pocitů jiných
  •     -aby věřili sami sobě, vždyť každý člověk je v něčem dobrý
  •     -aby byli tvořiví a iniciativní, rozvíjeli své nadání
  •     -aby se naučili překonávat neúspěchy
  •     -aby byli samostatní a dokázali si utvořit vlastní názor
  •     -aby se snažili dosahovat co nejlepších výsledků
 

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS