Do lesa s lesníky aneb učíme se v lese

24/06/2024
Základní škola

Jaký je rozdíl mezi lesní školkou a oplocenkou? Jak se měří výška stromu? K čemu používají lesníci drony s termokamerou? Jaké jsou základní principy hospodaření v lese? To všechno zkoumali předškoláci a školáci prvního stupně Základní školy v Bavorově, kteří ve čtvrtek 13. června vyměnili školní třídy za „lesní učebny“ pod širým nebem.

Projekt Lesní pedagogika, do kterého se děti zapojily, je „forma environmentálního vzdělávání, která probíhá v leseLesník vyškolený na lesního pedagoga, vysvětluje účastníkům vzdělávacích programů, jak les funguje a co v něm najdeme. Les je využíván jako učebna i herna.“ (https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesní_pedagogika).

Naše přírodní vzdělávání se uskutečnilo v lese nad Sviněticemi, kam jsme se vydali ranním vlakem. Na zastávce ve Sviněticích na nás čekala skupina šesti profesionálních lesníků  a společně jsme se přesunuli k prvnímu stanovišti, kde jsme se seznámili s programem. Každý z lesníků si převzal jednu třídu a odvedl si ji na určené místo v lese.

Na jednotlivých stanovištích se žáci a žákyně interaktivní hravou formou seznamovali s různými tématy týkajícími se života v lese. Povídali si s lesníky o správném lesním hospodaření, o různých profesích, které se do péče o les a do obnovy lesů zapojují, poznávali dřeviny podle listů a jehličí, lesní živočichy například podle paroží. Dověděli se mnoho zajímavých informací o včelích společenstvech a jejich významu pro přírodu a někteří si vyzkoušeli včelařskou kuklu.

Na jednom ze stanovišť měli žáci prokázat, zda se umějí v lese správně chovat. Lesní pan učitel jim připomněl, že každý les někomu patří, takže jsme-li v lese, jsme u někoho na návštěvě. A proto se musíme chovat ohleduplně jak k majiteli, tak k lesním obyvatelům. Jaké chování je v lese povoleno, upravuje lesní zákon. S potěšením chválíme všechny třídy za to, že uspěly ve zkoušce z lesnického desatera, co se v lese smí a co se nesmí.   

Největším zážitkem celého dopoledne byl ovšem pro většinu účastníků dron s termokamerou. Žáci se dověděli, že lesníci s pomocí dronů vyhledávají mláďata v porostech, určených k sečení.  Místa jejich výskytu zřetelně označí a informují zemědělce, kolik mláďat se v daném terénu vyskytuje, aby je při sečení nezranili.  

Všechny děti odcházely z lesa nadšené, i když některé dost unavené z náročné cesty mezi jednotlivými stanovišti.  Díky zajímavému programu a také díky počasí, které nám přálo, si všichni účastníci akce užili nezapomenutelný den v přírodě a odcházeli zpět na vlak s úsměvem na tváři, plni nových zkušeností a dojmů ze světa lesa a lesníků. Věříme, že tyto akce jsou pro děti opravdovým přínosem, vzbuzují v nich zájem o les a umožňují jim vnímat lesní společenství všemi smysly.