Zobrazit navigaci

Šablony pro MŠ a ZŠ III (2021 - 2023)

Název projektu: Vstříc dalšímu vzdělávání III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022706

Celkové způsobilé výdaje projektu: 464.515,00 Kč

Podpořené aktivity: 

  • Školní asistent - personální podpora
  • Klub pro žáky
  • Doučování
  • Projektový den ve výuce