Zobrazit navigaci

Šablony pro MŠ a ZŠ II (2019 - 2021 prodlouženo do 1/2022)

Název projektu: Vstříc dalšímu vzdělávání II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015591

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.131.720,00 Kč

Podpořené aktivity: 

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků - cizí jazyky, sociálně osobnostní rozvoj, kariérové vzdělávání, ICT, projektová výuka
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Školní speciální pedagog - personální podpora
 • Školní asistent - personální podpora
 • Vzájemná spolupráce pedagogů
 • Čtenářský klub
 • Klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub komunikace v cizím jazyce
 • Doučování 
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
 • Komunitně osvětová setkávání