Zobrazit navigaci

Šablony pro MŠ a ZŠ I (2017 - 2019)

Název projektu: Vstříc dalšímu vzdělávání I

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0007077

Celkové způsobilé výdaje projektu: 578.886,00 Kč

Podpořené aktivity: 

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - matematická gramotnost, čtenářská gramotnost
  • Vzdělávání pedagogického sboru se zaměřené na inkluzi
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Čtenářský klub
  • Klub zábavné logiky a deskových her
  • Doučování 
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči