Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme I

22/09/2022
Základní škola

Naše škola, jako organizace poskytující tímto programem podporované školní či mimoškolní aktivity, přijímá žádosti podporovaných osob, tj. zákonných zástupců dětí a mládeže, kteří projeví zájem čerpat podporu v rámci dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I

V naší škole můžete žádat o podporu úhrady školního stravování, školní družinu, lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku. Rodiče/zákonní zástupci předloží organizaci, u které chtějí čerpat podporu, žádost o podporu vč. požadovaných dokladů.

Termín pro podání žádosti je od 26. 09. 2022 do 31. 10. 2022 vždy v úterý od 9:00 do 10:00 a od 14:00 do 15:00  v ředitelně školy, kde jsou připraveny i formuláře k vyplnění.

Více informací ZDE. Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Žádost škole

Žádost o podporu

Potvrzení Úřadu práce

Potvrzení pro OSVČ

Bližší informace