V Ostatních akcích si můžete přečíst, jak si naši žáci vyzkoušeli znalosti z angličtiny v praxi. Paní učitelka Jana Novotná přivedla do školy dva milé hosty z Ameriky! Ve Fotogalerii je také pár fotek. Také s námi můžete zavzpomínat na Školní akademii.


Vyhledat

Vítejte na stránkách ZŠ Bavorov
PDF Print E-mail

Úvod

Usilujeme o to,
 

  •    -aby naši žáci měli úctu k sobě samým i k druhým lidem
  •     -aby se dokázali vcítit do pocitů jiných
  •     -aby věřili sami sobě, vždyť každý člověk je v něčem dobrý
  •     -aby byli tvořiví a iniciativní, rozvíjeli své nadání
  •     -aby se naučili překonávat neúspěchy
  •     -aby byli samostatní a dokázali si utvořit vlastní názor
  •     -aby se snažili dosahovat co nejlepších výsledků
 

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS