Ve Fotogalerii jsou nové obrázky z podzimních akcí naší školy.
V sekci Partnerské školy si přečtěte o mezinárodním projektu "Help the world to smile". 

Vyhledat

Vítejte na stránkách ZŠ Bavorov
Projekt EU peníze školám PDF Print E-mail
Základní informace o projektu

Výsledkem projektu EU peníze školám je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost /dále jen OP VK/ zavést nové oblasti podpory s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

* čtenářská a informační gramotnost
* cizí jazyky
* využívání ICT
* matematika
* přírodní vědy
* finanční gramotnost
* inkluzivní vzdělávání

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny základní školy v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může ZŠ požádat předložením projektové žádosti.
Naše škola podala projektovou žádost v červenci 2010 a počátkem září byl projekt schválen. Škola tak získala finanční prostředky ve výši cca. 950 tis., které budou z velké části využity na nákup moderní výpočetní techniky.

 
Hodnocení projektu EU peníze školám - 2013/04 PDF Print E-mail

Název projektu OP VK 1. 4. 75000598
Dotace č. 1901/21/7.1.4/201
Reg č. CZ.1.07/1.4.00/21.0716
Rozpočet činil 952 990,-

 V rámci publicity byla umístěna ESF tiskovina v budově školy. Informace o projektu byly prezentovány na webu školy a v městském zpravodaji a v regionálním tisku.

Realizace klíčových aktivit a výstupů,

Byla kompletně vybavena jedna učebna: 24 počítačů, nové židle, stoly a interaktivní tabule. Do všech ostatních učeben bylo zavedeno internetové připojení, ve čtyřech je interaktivní tabule s počítači. Výše uvedená technika je využívána učiteli a žáky. Výstupy a klíčové aktivity byly realizovány v souladu s vybranými šablonami a to následovně:

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 2 osvědčení.
III/3 VPP pro oblast digitálních technologií 12 osvědčení o absolvování.
IV/3 VPP ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ a individualizaci výuky v této oblasti 4 osvědčení.

Zkušenosti a dovednosti získané ve výše uvedených školeních byly a jsou využívány při výuce a tvorbě dalších digitálních učebních materiálů. Do zpracování a tvorby digitálních učebních materiálů se zapojili všichni učitelé 1. stupně a polovina učitelů 2. stupně. Bylo vytvořeno 18 sad v šabloně III/2 a 2 sady v šabloně V/2. Vytvořené materiály byly využity ve výuce. Tvorba učebních materiálů nadále pokračuje a ty jsou uplatňovány ve výuce.

Vzdělávání pedagogických pracovníků- přehled
Šablona II/3 (1x). Školení:2x.Metodický kurz pro učitele cizích jazyků. Dne 31. 10. 2012 “Inspiromat pro angličtináře“. Byla podpořena 1 žena. Dne 3. 12. 2012 „Anglická gramatika hrou pro 1. stupeň“. Podpořena 1 žena. Získané informace průběžně zapojujeme do výuky.                                      
Šablona III/3(6x). Školení:12x. VPP pro oblast digitálních technologií. Školení proběhlo dne 12. 10. 2011 na téma: "Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro základní školy". Bylo podpořeno 5 žen 13. 2. 2013 “Interaktivní tabule v hodinách chemie a přírodopisu“ podpořena 1 žena. 25. 2. 2013 „Microsoft Power Point pro pokročilé“. Podpořeno 6 žen. V rámci projektu bylo získáno 12 certifikátů a šablona splněna.
Šablona IV/3( 2x). Školení 4x. VPP ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ a individualizaci výuky v této oblasti. 7. 11. 2012 “Finanční gramotnost a finance v praxi“. Podpořeny 2 ženy. 3. 1. 2013 „Interaktivní metody ve výuce matematiky. Podpořeny 2 ženy. Byly získáno 4 certifikáty a šablona splněna.

Tvorba digitálních učebních materiálů-přehled
Šablona III/2 ( 6x).
Vytvořeno 18 sad: 5x sada Matematika, 4x sada Český jazyk,, 2x sada Anglický jazyk,- 2x sada Hudební výchova, 2x sada Prvouka, 1x sada Dějepis, 1x sada Vlastivěda, 1x sada Rodinná výchova. Pilotováno v 1. -  7.  a 9. ročníku. Tímto výstupem je šablona splněna.
Šablona V/2(1x). Vytvořeny 2 sady - 1x přírodopis, 1x fyzika. Šablona splněna.

Rozpočet 952 990,- Kč byl využitý takto. První část ve výši 571 794,-Kč byla věnována na vybavení počítačové učebny, instalaci 4 interaktivních tabulí a proškolení pedagogů. Druhá část 381 196,-Kč byla použita na rozvod internetu do všech tříd, pořízení další interaktivní tabule, vzdělávání pedagogů a finanční ocenění za tvorbu digitálních učebních materiálů. Přidělený rozpočet byl vyčerpán beze zbytku. Z toho bylo 174 800,-Kč použito na odměny pedagogům, 16 615,- Kč na vzdělávání pedagogů a zbytek 716 575,- Kč na vybavení školy ICT technikou a zařízeními s tím související.     

 
DUM - VY_32_INOVACE PDF Print E-mail
Připravuje se...

VY_32_INOVACE_Sada_01


VY_32_INOVACE_01_01_Barvy

VY_32_INOVACE_02_01_Člen
VY_32_INOVACE_03_01_Barvy PL1
VY_32_INOVACE_04_01_Skládačka Zonner
VY_32_INOVACE_05_01_Howmany
VY_32_INOVACE_06_01_Magic
VY_32_INOVACE_07_01_Numbers1
VY_32_INOVACE_08_01_Numbers2
VY_32_INOVACE_09_01_Proverka1
VY_32_INOVACE_10_01_Slovosled have
VY_32_INOVACE_11_01_Toys
VY_32_INOVACE_12_01_Barvy PL2
VY_32_INOVACE_13_01_Skládačka-barvy
VY_32_INOVACE_14_01_Množné číslo
VY_32_INOVACE_15_01_Whai is it 1
VY_32_INOVACE_16_01_Proverka2
VY_32_INOVACE_17_01_Domino Numbers
VY_32_INOVACE_18_01_Farm
VY_32_INOVACE_19_01_What is it2
VY_32_INOVACE_20_01_Domino words


 
OP VK 1. 4. 75000598 PDF Print E-mail
[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]
 
Help the world to smile - říjen 2016 PDF Print E-mail
Koncem října vstoupili žáci 5. třídy do mezinárodního eTwining-projektu „ Help the world to smile“ („Pomáhejme světu, aby se usmíval“). Spolu s dalšími českými dětmi z Mostu a se žáky polského a rumunského gymnázia se seseznámili s Mezinárodním dnem úsměvu (http://www.worldsmileday.com/index.php/article-index/item/373-about-world-smile-day).
V rámci projektu budou dále provádět průzkum ve svém nejbližším okolí, aby zjistili, co lidem udělá radost, co je přiměje usmát se. Budou se snažit o zlepšení vztahů mezi lidmi, potěší ostatní dobrými skutky, aby tak vyloudili na jejich tvářích úsměv. Všechny aktivity budou dokumentovat a sdílet své zážitky a zkušenosti ve společném prostředí TWINSPACE na internetu.
První výstup – fotografie veselých a smutných tváří – si můžete již nyní prohlédnout ve školní webové Fotogalerii. Poznáte jak se cítí děti na fotografiích? Výraz ve tvářích nám o člověku může hodně napovědět.
Velkým přínosem celého projektu je také aktivní využití znalostí angličtiny. Žáci se musí svým partnerům anglicky představit a pomocí jednoduchých vět a frází můžou s kamarády z Polska a Rumunska navázat kontakt, i když neznají jejich mateřský jazyk.
Zaujal vás náš projekt? Po jeho zakončení vám určitě napíšeme podrobnosti!
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS