POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Školní družina
Zájmové činnosti ve školní družině ve školním roce 2014/2015 PDF Print E-mail
PONDĚLÍ
- 13:00 Čtení do ouška - K. Bayerová
- 13:00 Zpívánky - M. Vítovcová
STŘEDA
- 13:30 Sálová kopaná - K. Bayerová
ČTVRTEK
- 13:00 Dopravní výchova a zdravověda - K. Bayerová
- 13:00 Šikovné ruce - E. Dudová
- 13:00 Pohybové hry - M. Vítovcová
  PÁTEK
- 13:30 Sálová kopaná - K. Bayerová
 
V družině se nenudíme PDF Print E-mail

Školní družina při ZŠ v Bavorově se rozhodující měrou podílí na smysluplném využívání volného času školáků z Bavorova i okolních vesnic. V současnosti je do ní přihlášeno 130 dětí, které navštěvují celkem pět oddělení. Všechna oddělení nabízejí dětem nejen možnost odpočinku a rekreace, ale také činnost zájmovou a sebevzdělávací. Děti mohou v rámci družiny navštěvovat mnoho kroužků.
Naše školní družina nabízí pro děti tyto zájmové činnosti: práce na internetu, výukové počítačové programy a hry, zájmové kroužky: výtvarný, dovedných rukou, dopravní, zdravověda, kopaná, vybíjená.
Velkou výhodou pro práci školní družiny v Bavorově je samostatný areál v klidném prostředí, s dostatečně velkou venkovní plochou, kde mohou za příznivého počasí děti odpočívat či sportovat.
Velkému zájmu se těší dětské prolézačky, houpačky a stůl na stolní tenis.

 
Poslání školní družiny PDF Print E-mail

ŠD jsou zřizovány podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon), § 117 Školská výchovná a ubytovací zařízení.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním  školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od  školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové  činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, rozhodnutím zřizovatele a směrnicemi školy.

Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem  i problémům.

 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS