POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Informace pro rodiče
Organizace školního roku 2010/2011 PDF Print E-mail
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny pro naši školu připadnou na  28.2. - 6.3. 2011.
 
Vzdělávací nabídka středních škol PDF Print E-mail
Na  www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.
- vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů
- je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
- je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
- velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

- informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
- filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
- poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. 
Letní tábor 2010 PDF Print E-mail
Vážení rodiče, milé děti !

Na prázdniny 2010 pořádá Sdružení rodičů a přátel dětí a školy v Bavorově letní dětský tábor.

Termín : 31.7 - 8.8 . 2010
Místo: Chatová osada Ostrý nedaleko Blatné
Cena: 2.500,- Kč
Kontaktní osoba: Jana Čechová, Farská 530, Bavorov,
tel. 723662901, 383930501

V případě zájmu Vašeho dítěte o tuto akci, vyplňte přihlášku, kterou děti obdrží ve 2. třídě ZŠ u paní Renaty Fencové, ve školní družině nebo u paní Jany Čechové na shora uvedené adrese.
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 1.2.2010 paní Fencové nebo paní Čechové, které Vám též případně podají bližší informace.

 
Organizace školního roku 2009/2010 PDF Print E-mail
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010.
Vyučování po vánočních prázdninách začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.

Jarní prázdniny proběhnou ve dnech 15.2. - 21.2. 2010 /současně proběhnou v těchto okresech: Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník/.

Termíny zasedání pedagogické rady:

Čtvrtek 27.8. 2009
Pondělí 31.8.2009
Středa 18.11.2009
Středa 20.1.2010
Středa 14.4.2010
Středa 23.6.2010

Konzultace s rodiči:

Čtvrtek 19.11.2009
Čtvrtek 15.4.2010


 
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy informuje PDF Print E-mail
Funkce a cíle SRPDŠ:

* Úzká spolupráce s rodiči žáků směřující k jejich zapojení do problematiky školy
* Zajištění komunikace rodičů žáků a pedagogů ZŠ
* Správa fondu příspěvků SRPDŠ, distribuce finančních prostředků a kontrola jejich využití
* Spolupráce se školou, městem a státní správou při hledání nových finančních zdrojů a grantů na jednotlivé aktivity ZŠ
* Zajištění sponzorských zdrojů (finančních i materiálních), potřebných pro jednotlivé akce ZŠ

Při Základní škole Bavorov pracuje SRPDŠ v tomto složení:

Školní  rok 2010/2011
Předseda výboru : Naděžda Přibová
Pokladník: Eva Brabcová
Třída   Členové výboru zastupující třídy
I.   Miroslava Podlahová
II.   Mirka Vavrušková
III.   Ing.Jiří Kulík
IV.   Eva Dvořáková
V.   Miroslava Hynková
VI.   Olga Brychová
VII.   Eva Michalcová
VIII.   Věra Novotná
IX.   Monika Líkařová
Další členové výboru 
    Pavel Sebera
    Jana Čechová
    Renata Fencová
    Marcela Pfefferová

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 6 of 6

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS