POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Informace pro rodiče
Informace k pronájmu malé/velké tělocvičny pro veřejnost PDF Print E-mail
"STÁLE VOLNÉ ČASOVÉ ÚSEKY!"

Propůjčení se poskytuje za úhradu dle těchto podmínek :

- 1 hodina VT (velká tělocvična)
   pondělí: pátek: 150,- Kč, sobota-neděle 180,- Kč

- 1 hodina MT (malá tělocvična)
   pondělí - pátek: 80,- Kč sobota-neděle 100,- Kč

Velká i malá tělocvična bude bez úhrady propůjčena pro žáky školy organizované neziskovou organizací.

(Další reciproční náhrady za užívání tělocvičny jsou možné na základě vzájemné dohody.)

Provozní řád tělocvičen, závazné podmínky k pronájmu a užívání k nahlédnutí v ředitelně školy.
Informace o pronájmu tělocvičny na tel. číslech:
ředitelna ZŠ: 383 390 333, 731 145 881
školník p. Neubert: 774 828 161
 
100 let školní budovy PDF Print E-mail
Základní škola v Bavorově a Město Bavorov Vás srdečně zvou na oslavu 100. výročí otevření školy, která se koná ve dnech 13. a 14. června 2014.

Program oslavy:


Pátek 13. 6. 2014

9.00 - 17.00 hod. Den otevřených dveří

Sobota 14. 6. 2014


9.00 - 14.00 hod. Den otevřených dveří
11.30 - 12.30 hod. Setkání bývalých a současných
pracovníků školy ve školní jídelně
12.30 - 13.00 hod. Vysazení stromu na školní zahradě
13.00 - 13.30 hod. Uctění památky bývalých zaměstnanců
školy na místním hřbitově
14.00 - 15.30 hod. Školní akademie v kulturním domě
16.30 - 24.00 hod. Posezení s hudbou pro dospělé 
Sté výročí založení ZŠ Bavorov PDF Print E-mail
  Vážení spoluobčané, vzhledem k blížícímu se 100. výročí naší Základní školy Bavorov připravujeme na měsíc červen 2014 jubilejní oslavu a současně výstavu historických písemností, fotografií a dalších materiálů souvisejících s naší školou. Za tímto účelem Vás žádáme o pomoc a spolupráci při získávání těchto dokumentů a dalších školních pomůcek a potřeb (např. dobové školní brašny, učebnice, psací potřeby…) a jejich zapůjčení na chystanou expozici. Obracíme se tímto na všechny, kdo vlastníte materiály z doby školní docházky Vaší či Vašich rodičů a prarodičů, s prosbou o jejich zapůjčení či k naskenování. Věci začneme shromažďovat v ředitelně školy od 10. 2. 2014, informace je možné získat na tel. číslech: 731 145 881 nebo 383 390  333. Na spolupráci s Vámi se těší pedagogický sbor.
 
Zápis do 1. třídy - leden 2013 PDF Print E-mail
Zápis do první třídy školního roku 2014/2015 se koná 24. ledna 2014 od 13,00 do 18,00 a 25. ledna 2014 od 8,00 do 11,00 v 1. třídě ZŠ Bavorov. K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněný zápisový lístek.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 4 of 6

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS