POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Ostatní akce
Barevný týden - únor 2009 PDF Print E-mail
V týdnu od 23.2. do 27.2. 2009 proběhl na naší škole celoškolní projekt BAREVNÝ TÝDEN zaměřený na rozvoj kreativity. Žáci měli možnost uplatnit svou nápaditost a tvořivost při přípravě barevného oblečení i doplňků. Učili se toleranci, přizpůsobivosti kolektivu a smyslu pro humor. Připomínali si lidové zvyky /masopust/.
V pondělí se děti i učitelé oděli do modrého, v úterý do žlutého, ve středu do růžového, ve čtvrtek byli všichni na zeleno a v pátek na černo. V následujících tabulkách najdete nejlepší Modrásky, Žluťásky, Růžováčky, Zeleňáčky a Čerňáčky z jednotlivých tříd a také nejlepší kolektivy.

Třída Nejhezčí Modrásci
I. Kulík Václav, Pícha Václav, Podlahová Lenka, Mayerová Šárka
II. Vítovcová Andrea, Pavlasová Lucie, Vrchlavský Jindřich
III. Čechová Kateřina, Malá Barbora, Michalcová Leona, Nováková Pavla, Zídková Karolína
IV.  Bayerová Tereza, Petrášková Eva, Dvořák Josef, Pešek Vladimír
V.  Vachtová Michaela, Pfeffer Jiří, Hynková Simona, Pojarová Juliana
VI.  Brych Tomáš
VII.  Mařík Jaroslav
VIII.  Starý Dominik, Černá Nikola, Bauerová Lucie
IX.  Hrnčířová Veronika, Sabová Kateřina, Černá Petra, Smržová Petra, Brych Lukáš
 Nejlepší modré třídy
I. stupeň Nejlepší Modrásci na I. stupni byli třeťáci!
II. stupeň Nejlepší Modrásci na II. stupni byli osmáci!

Třída Nejhezčí Žluťásci
I.  Benková Míša, Pavlasová Anna, Bolacha Manuel
II.  Vrchlavský Jindřich, Seberová Petra, Vítovcová Andrea
III.  Kulík Karel, Ťuková Adéla, Jarošová Aneta, Čechová Kateřina
IV.  Hrnčířová Alena, Čužna Martin, Petrášková Eva, Dvořák Josef
V.  Štefula Ladislav, Hynková Simona, Pojarová Juliana, Hrydžynová Olexandra
VI.  Jarošová Kristýna
VII.  Mařík Jaroslav, Starý Václav, Máchová Vlasta, Řezníková Hana, Petrášková Lenka
VIII.  Český Michal, Starý Dominik, Novotný Jan, Bauerová Lucie, Černá Nikola, Kopecká Lenka, Kušnírová Jaroslava, Daneková Miluška, Vítovcová Michaela, Pelouchová Alena
IX.  Hrnčířová Veronika, Sabová Kateřina, Ťuková Karolína
 Nejlepší žluté třídy
I. stupeň Nejlepší Žluťásci na I. stupni byli čtvrťáci!
II. stupeň Nejlepší Žluťásci na II. stupni byli osmáci!
Třída Nejhezčí Růžováčci
I.  Bártík Martin, Černá Kristýna, Danek Roman, Sojka Jakub
II.  Česká Eliška, Hulcová Sabina, Šteflová Anička
III.  Kulík Karel, Maxa Tomáš, Funda Radim, Zídková Karolína, Štefulová Kateřina
IV.  Maříková Kateřina, Martínková Michaela, Pešek Vladimír, Dvořák Josef, Sabo Lukáš
V.  Sekyra Eduard, Martiniak Jakub, Holát Josef, Pilát Jan
VI.  Sojka Josef, Jarošová Kristýna
VII.  Mařík Jaroslav, Starý Václav, Kouba Pavel, Michalec Jan, Podlaha Václav, Máchová Vlasta, Karvánek Jan, Petrášková Lenka
VIII.  Vítovcová Michaela, Bauerová Lucie, Černá Nikola, Nováková Michaela, Mayer Jan, Sekyra Vladimír, Český Michal, Starý Dominik, Komínek Adam, Novotný Jan,  Zdychynec Tomáš
IX. Líkařová Klára, Mácha Michal, Brych Lukáš, Řezník Tomáš, Hrdlička Jan, Astaloš Jan
 Nejlepší růžové třídy
I. stupeň Nejlepší Růžováčci na I. stupni byli páťáci!
II. stupeň Nejlepší Růžováčci na II. stupni byli osmáci!

Třída Nejhezčí Zeleňáčci
I.  Plevkovy Pavla a Petra, Kucul Václav, Lederer Martin, Danek Roman
II.  Synáčková Jana, Kouba Lukáš,Vavruška Jan
III.  Čechová Kateřina, Pavlasová Eliška, Ťuková Adéla, Vozábalová Tereza, Funda Radim, Kulík Karel, Cestr Roman,
IV.  Hrdličková Leona, Čužna Martin, Bayerová Tereza, Martínková Míša, Pešek Vladimír, Dvořák Josef,
V.  Hynková Simona, Holát Josef, Pfeffer Jiří, Hrydžynová Olexandra
VI.  Brych Tomáš, Jarošová Kristýna, Bílý Václav
VII.  Karvánek Jan, Mařík Jaroslav, Starý Václav, Petrášková Lenka, Řezníková Hana, Vodička Jan, Máchová Vlasta, Kouba Pavel, Štefl František, Vavruška František, Vozábalová Lenka, Brožová Pavla
VIII.  Smíšek Jan, Novotný Jan, Vítovcová Michaela, Čužnová Dominika, Daneková Miluška
IX. Čech Pavel, Řezník Tomáš, Duda Pavel, Mácha Michal, Mačura Lukáš, Brych Lukáš, Lovčová Veronika, Hrdlička Jan, Ťuková Karolína
 Nejlepší zelené třídy
I. stupeň Nejlepší Zeleňáčci na I. stupni byli prvňáci a druháci!
II. stupeň Nejlepší Zeleňáčci na II. stupni byli deváťáci!


Třída Nejhezčí Čerňáčci
I.  Kulík Václav, Polacha Manuel, Křížovy Sylva a Anna
II.  Synáčková Jana, Vítovcová Andrea, Hulcová Kamila
III.  Čechová Kateřina, Kulík Karel, Kotyza Filip, Nůsek Tomáš, Štefulová Kateřina, Zídková Karolína
IV.  Dvořák Josef, Bayerová Tereza, Pešek Vladimír, Petrášková Eva, Dřeveňáková Sabina, Plevková Lenka, Fürbach Jan
V.  Štefula Ladislav, Martiniak Jakub, Hrydžynová Olexandra, Hynková Simona, Melka František
VI.  Brych Tomáš, Mach Vojtěch, Bílý Václav
VII.  Mařík Jaroslav, Michalec Jan, Karvánek Jan, Petrášková Lenka, Máchová Vlasta,Podlaha Václav, Marková Monika, Pícha Tomáš, Řezníková Hana
VIII.  Pilát Liří, Novotný Jan, Český Michal, Tomčo Michal, Bauerová Lucie, Vítovcová Michaela, Daneková Miluška a Jiřina, Kušnírová Jaroslava
IX. manželské páry Mácha Michal + Černá Petra a Řezník Tomáš + Smržová Petra, Ťuková Karolína, Sabová Kateřina, Hrnčířová Veronika, Lovčová Veronika
 Nejlepší černé třídy
I. stupeň Nejlepší Čerňáčci na I. stupni byli čtvrťáci!
II. stupeň Nejlepší Čerňáčci na II. stupni byli osmáci!

 
Plavecký výcvik 2008/9 PDF Print E-mail
Jako každoročně se i letos žáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili plaveckého výcviku. V průběhu deseti dvouhodinových lekcí se seznamovali s pravidly bezpečného koupání, se základy různých plaveckých stylů, učili se skákat do vody. potápět se a lovit předměty ze dna bazénu. Ti zdatnější měli možnost vyzkoušet si vodní pólo. Hodiny jim vyučující zpříjemňovali také mnoha zajímavými hrami a pomůckami. Fotografie ve Fotogalerii vám přiblíží příjemnou atmosféru plaveckého bazénu v Prachaticích, kde se výcvik konal.
 
Vánoční tématické dílny - prosinec 2008 PDF Print E-mail
  • V pátek 19.12. 2008 probíhala výuka žáků 5. - 9. ročníku formou vánočních dílen. Žáci uvedených ročníků se podle zájmu zapsali do připravených listin k jednotlivým činnostem. V každé dílně byl bohužel omezený počet míst, a tak si někteří  nemohli vybrat zcela podle zájmu.  Přesto se většina žáků zapojila s chutí do jednotlivých činností.  

  • Konaly se tyto dílny:
  • Vánoční stromek z vaty
  • Vánoční hvězda z proutí
  • Vánoční svícen
  • Fotbal
  • Vybíjená
  • Film
  • Vycházka do přírody

 
Proužkovaný den - listopad 2008 PDF Print E-mail
Pruhy, proužky, proužečky zaplavily v celé rozmanitosti šířek, délek a barev naši školu. 11. listopadu 2008 byl totiž na ZŠ Bavorov vyhlášen „Proužkovaný den“.Téměř všichni se této akce zhostili velmi dobře. Jak už to bývá, někteří střídmě, trochu opatrně, jiní velmi nápaditě, extravagantně. Našlo se i několik jedinců, kteří tento den bojkotovali, nemajíce na sobě ani jeden proužek.
V závěru dopoledne organizátoři vyhlásili nejlepší účastníky. Na 1.stupni vyhrála 4.třída, na 2.stupni třída 8. Zapojil se i pedagogický sbor. Proužkovanou královnou se jednoznačně stala paní učitelka Šárka Stará.
A proč takové akce pořádat? Je dobré občas popustit uzdu své fantazii a tvořivosti. A legrace a recese /pochopitelně v rozumné míře/ k mladým lidem vždy patří.
 
Den Země - duben 2008 PDF Print E-mail
Také ve školním roce 2007/2008 se ZŠ Bavorov, jako mnohé další školy v našem státě, zapojila aktivně do oslav Dne Země. A věřte, že slavit se dá i prací!

21. dubna se všechny děti vybavily pracovními rukavicemi a odpadovými pytli a se svými učiteli vyrazily do ulic našeho městečka i do jeho nejbližšího okolí, aby životnímu prostředí ulevily od všudypřítomných odpadků. Hlavní organizace a koordinace tohoto dne se ujala paní uč. Anna Rychtářová.

Po úklidovém pondělku následovaly i další aktivity ekologického zaměření, např. sběr starého papíru, soutěž o největší hliníkovou kouli, návštěva recyklačního dvora, slohové práce na téma „Budeme žít na skládce?“ a jiné. A výsledky? Alespoň jedna ukázka literárních prací, které naši žáci vytvořili při hodinách českého jazyka:

Na Den Země, v pondělí, jsme se zúčastnili očištění našeho města od odpadků. My sedmáci jsme dostali za úkol uklízet u rybníka Voborský. Byli jste tam v poslední době na procházce? Jestli ne, tak si představte, že někde na vás vykukuje nákupní taška, boty, PET láhve, rozbitá elektronika a také dvě panenky porostlé mechem. Pod stromem se ukrývají odřezky dlaždic, pneumatiky, střepy. Líbilo by se vám tohle všechno mít na své zahradě? Takže jsme se oblékli do pracovního, na ruce navlékli rukavice a šli do boje s odpadky. Za tři hodiny jsme naplnili celou multikáru. No a myslíte, že jsme to uklidili všechno? Zdaleka ne! Ale okolí rybníka přece jen prokouklo.
A tak vás prosíme, vážení dospěláci, nepřipravujte pro nás na příští rok tolik práce. Děkujeme. Vaši sedmáci : D. Čužnová, M. Vítovcová, L. Kopecká, D. Starý


Výsledkem sběrové akce bylo 4330 kg starého papíru a hliníková koule o váze 38 kg. Nejúspěšnějšími sběrači papíru se stali žáci 7. třídy, kteří nasbírali 1128 kg a kteří také byli tvůrci oné největší koule. Vůbec nejaktivnější v obou soutěžích byla Michaela Vítovcová, žákyně 7. třídy.

 
<< Start < Prev 21 22 23 Next > End >>

Page 23 of 23

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS