POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Zpěv
Pěvecká soutěž - březen 2019 PDF Print E-mail
Školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2019 se na naší škole konalo ve středu 27. března. 40 soutěžících dětí (12 chlapců a 28 děvčat, dvě dua) podpořili svým potleskem také spolužáci z 1. až 4. třídy a samozřejmě učitelská porota. Jako již tradičně probíhalo pěvecké klání po třídách či kategoriích od nejmladších až po ty nejstarší. Porota neměla zvláště u těch mladších účastníků vůbec jednoduché rozhodování o umístění na prvních třech postech v odpovídajících kategoriích, proto několikrát rozdělila stejné místo více dětem. Úplně všem zpěváčkům patří za snahu velká pochvala.
Kategorie - lidová píseň:
Kategorie - 1. třída
1. místo – Sabina Zdychyncová, Terezie Koubová
2. místo – Vanessa Kroščenová, Veronika Koubová
3. místo – Anežka Beránková, Marek Šafránek, Vladan Soukup
Kategorie - 2., 3. - třída
1. místo – Daniel Miler, Veronika Koubová, Jakub Grónský
2. místo – Ondřej Čada, Adéla Kolafová, Marie Sekyrová
3. místo – Nelly Vondráčková, Martina Bačová, Miroslav Novák
Kategorie - I. - 4., 5. třída
1. místo – Nina Švrčková - postup do okresního kola
2. místo – Karolína Sekyrová
3. místo – Nikola Kubíčková, Johana Sedláčková
Kategorie - II. - 6., 7. Třída
1. místo – Matyáš Kautman
Kategorie - III. - 8., 9. třída
1. místo - Marie Kulíková - postup do okr. kola
2. místo – Richard Sláma - postup do okr. kola
3. místo – Eliška Dudová
Duo – 1. místo
Marie Kulíková, Richard Sláma
Kategorie - umělá píseň:
Kategorie - IV. - 8., 9. třída
1. místo – Jolana Brejníková - postup do okr. kola
Ve strakonickém okresním kole si ve čtvrtek 11. dubna umístění na třetí příčce vyzpívala Maruška Kulíková – blahopřejeme.
 
Jarní zpívání - duben 2018 PDF Print E-mail
Příchod jara se v přírodě pokaždé ohlásí rozezněním ptačích hlásků, ale i u nás ve škole se zpívalo jako o zlatého slavíka. Na letošním školním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2018 jsme se sešli v úterý 17. dubna jako obvykle v malé tělocvičně. Pro radost sobě, kamarádům i porotkyním zapělo 43 dětí, chlapců bylo letos dokonce 13. Za svá vystoupení si úplně všichni vysloužili pochvalu a velký potlesk, umístění na "bedně" si děti rozdělily takto:

Kategorie - lidová píseň:
Kategorie - 1. třída
1. Místo – Daniel Miler
2. místo – Nelly Vondráčková
3. místo – Miroslav Novák

Kategorie - 2., 3. - třída
1. místo – Veronika Koubová, Monika Bízková
2. místo – Ondřej Čada, Adéla Kolafová
3. místo – Nikola Kubíčková, Eliška Míková, Karolína Čekanová

Kategorie - I. - 4., 5. třída
1. místo – Nina Švrčková - postup do okresního kola,
Karolína Sekyrová
2. místo – Hana Holátová, Matyáš Kautman
3. místo – Johana Sedláčková, Zuzana Bačová

Duo
Nina Švrčková, Johana Sedláčková – čestné uznání

Kategorie - II. - 6., 7. třída
1. místo – Eva Hájková - postup do okresního kola
Marie Kulíková
2. místo – Vítek Miler, Filip Kohout
3. místo – Eliška Dudová, Richard Sláma

Kategorie - III. - 8., 9. třída
Andrea Novotná - čestné uznání

Duo – 1. místo – Marie Kulíková, Richard Sláma

Kategorie - umělá píseň:
Kategorie - IV. - 8., 9. třída
1. místo – Dominik Miler - postup do okr. kola

Budeme se těšit, že příští rok si najdou na zpívání čas opět i žáci z 8. a 9. třídy a překvapí nás takovou ,,peckou“, jako Dominik Miler písní Každý ráno od Chinaski. 

Dominik a Eva si v okresním kole ve Strakonicích 26.4. vyzpívali bronzové pásmo, Nina se napoprvé uvedla rovněž výborným výkonem. Moc gratulujeme!
 
Jarní zpívání o Jihočeský zvonek 2017 PDF Print E-mail
S nástupem jara se všude v přírodě rozezněly ptačí árie, a tak ani naši zpěváčci nemohli zůstat pozadu. Letošní školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek se po předchozích třídních soutěžních kláních uskutečnilo v pondělí 27.března. Letos se o umístění na,,bedně“ a postupy do okresního kola do Strakonic utkalo 48 dětí z 1. až 9. třídy, které postupně předstoupily před natěšenou učitelskou porotu i před neposedné obecenstvo složené ze spolužáků. 29 děvčat a 19 chlapců předvedlo především lidové písně, v 5 vystoupeních jsme si poslechli volný výběr melodií a tentokrát jen jedno duo. I když se ocenění nedostala na všechny zpívající, určitě každému z nich patří pochvala za přípravu a snahu o co nejlepší výkon. Ve čtvrtek 6.dubna budeme držet pěsti všem našim pěti zástupcům v okresním kole.

Kategorie - lidová píseň:
Kategorie1. třída
1. místo - Marie Sekyrová, Eliška Hanusová, Veronika Koubová
2. místo – Monika Bízková, Ondřej Čada, Radek Mačura
3. místo – Eliška Nohejlová, Lucie Šafránková, Martina Bačová

Kategorie - 2., 3. - třída
1. místo – Martin Podhora, Karolína Sekyrová
2. místo – Petra Pelouchová, Nina Švrčková
3. místo – Nikola Kubíčková, Karolína Čekanová, Zuzana Bačová, Hana Holátová

Kategorie - I. - 4., 5. třída
1. místo – Vítek Miler - postup do okresního kola
2. místo – Matyáš Kautman, Václav Ebel
3. místo – Václav Přib, Olina Chadová, Zuzana Skuhrovcová

Kategorie - II. - 6., 7. třída
1. místo – Barbora Jandová - postup do okresního kola
2. místo – Marie Kulíková, Andrea Novotná
3. místo – Eliška Dudová, Lada Brabcová

Kategorie - III. - 8., 9. třída
1. místo – Dominik Miler - postup do okresního kola
2. místo – Julie Faktorová
3. místo – Lenka Podlahová

Kategorie - umělá píseň:
Kategorie - IV. - 8., 9. třída
1. místo – Lenka Podlahová - postup do okr. kola
2. místo – Dominik Miler - postup do okr. kola, Julie Faktorová
3. místo – Michala Benková, Julie Faktorová, Kateřina Kubíčková - duo
 
Zpíváme si pro radost - duben 2016 PDF Print E-mail
Školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek pořádá každoročně i naše škola. Ve čtvrtek 14. dubna si tentokrát pro radost v malé tělocvičně zazpívalo 39 dětí soutěžících v pěti kategoriích.

Naši nejmladší účastníci z první třídy měli trochu trému a jejich hlásky byly ještě nesmělé, ale větší děti si klání o umístění na pomyslné bedně i o postup do okresního kola užívaly tzv. z plna hrdla. Posluchači z řad spolužáků jim drželi pěsti a podpořili všechny vydatným potleskem.

Z 22 děvčat a 17 chlapců si diplom za 1. až 3. místo odnesli tito žáci a žákyně:

Kategorie - 1. třída
1. místo – Martin Podhora
2. místo – Petra Pelouchová
3. místo – Kristýna Vojtíková, Nikola Kubíčková

Kategorie - 2., 3. třída
1. místo – Karolína Sekyrová
2. místo – Nina Švrčková, Hana Holátová
3. místo – Olina Chadová, Matyáš Kautman

Kategorie - I. - 4., 5. třída
1. místo – Vítek Miler
2. místo – Stanislav Pokorný
3. místo – Filip Kohout, Marie Kulíková

Kategorie - II. - 6., 7. třída
1. místo - Dominik Miler
2. místo – Lada Brabcová, Julie Faktorová
3. místo – Jolana Brejníková, Barbora Jandová

Duo
1. místo – Julie Faktorová, Dominik Miler

Kategorie - IV. - 8., 9. třída
1. místo – Lenka Podlahová

Učitelská porota ocenila pochvalou všechny účastníky, reprezentovat nás 28. 4. ve Strakonicích budou tento rok hlasy Vítka Milera, Dominika Milera, Lady Brabcové a Lenky Podlahové. Ať se jim daří!
 
Jihočeský zvonek - březen 2015 PDF Print E-mail
Poslední březnový den se v malé tělocvičně naší školy rozezněly hlásky malých i větších zpěváčků, aby potěšily porotu i všechny posluchače a zasoutěžily si o postup do okresního kola již 25. ročníku pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Letošní pěveckou premiéru mělo 7 prvňáčků, z ostatních tříd si zazpívalo celkem 31 dětí. Lidové i umělé písně zazněly převážně v podání děvčat, chlapců vystoupilo 16. Výběr 1., 2. a 3. místa neměla porota mnohdy vůbec jednoduché, všichni zpívali pro radost a uznání si zaslouží za svou odvahu každý.
Kategorie - 1. třída - 1. místo: Nina Švrčková
2. místo - Karolína Sekyrová
3. místo - Lucie Skuhrovcová, Zuzana Bačová
Kategorie - 2., 3. - třída - 1. místo - Vítek Miler
2. místo - Václav Ebel, Matěj Čada
3. místo - Olina Chadová, Kateřina Gabrišová, Samuel Malec
Kategorie - I. - 4., 5. třída - 1. místo - Marie Kulíková
2. místo - Václav Sebera, Richard Sláma
3. místo - Barbora Jandová, Jolana Brejníková
Čestné uznání si provedením umělé písně vyzpívala Lada Brabcová.
Kategorie - II. - 6., 7. třída - 1. místo - Dominik Miler - postup do okresního kola
2. místo - Lenka Podlahová - postup do okresního kola
3. místo - Julie Faktorová
Kategorie - IV. - 8., 9. třída - 1. místo - Kateřina Čechová, Pavla Nováková - postup do okr. kola
2. místo - Anna Šteflová
25. ročník Jihočeského zvonku v okresním kole ve Strakonicích 16.4. přinesl naší škole dvě umístění ve stříbrném pásmu - Dominik Miler a Pavla Nováková, v bronzovém pásmu bylo oceněno vystoupení Kateřiny Čechové.
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS