POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Velká Británie
Ve světě se neztratíme... PDF Print E-mail
„Good morning“
„Good afternoon“
... tak těmito slovy žáci třetí třídy už od září roku 2007 začínají hodiny angličtiny. Třikrát týdně se anglicky pozdraví s paní učitelkou a pak se ponoří do tajemného světa cizího jazyka. Přes počáteční obavy se za několik hodin výuky naučili nejen správně vyslovit pro Čecha zcela nezvyklé hlásky, ale také pojmenovat barvy či požádat kamaráda o hračku a poděkovat mu.

Naše škola reagovala na žádosti mnoha rodičů a na celkový posun společenské poptávky od německého jazyka k angličtině. V současné době vyučujeme německý jazyk jako povinný ve čtvrtém až devátém ročníku a angličtinu jako povinný jazyk ve třetím a jako volitelný v sedmém až devátém ročníku. V budoucnosti se tento poměr obrátí a angličtina se postupně stane povinným jazykem ve všech ročnících. Němčinu budeme nabízet žákům jako volitelný předmět od šestého ročníku a tuto nabídku hodláme v případě zájmu dětí rozšířit ještě o výuku ruštiny. Naučit se dobře cizímu jazyku vyžaduje nejen léta dřiny, ale také motivaci, písemný či nejlépe osobní kontakt s rodilými mluvčími. Jen tak se člověk zbaví ostychu a pocítí radost, že vynaložená námaha nebyla zbytečná. 

Základní škola Bavorov je v kontaktu se základní školou prvního stupně v jihoanglickém městě Hatherden. O loňských prázdninách jsem měla možnost školu osobně  navštívit. Za doprovodu paní učitelky Jill Blanfirth jsem si prohlédla celý areál školy a vybavení jednotlivých učeben. Překvapila mě úroveň vybavenosti školy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Kromě moderně vybavené počítačové učebny je žákům a učitelům v každé třídě k dispozici interaktivní tabule. Po prohlídce proběhla asi hodinová beseda se žáky nejvyššího ročníku /ve věku cca 10 let/. Promítla jsem jim prezentaci ze života naší školy a odpovídala na jejich dotazy. Zajímalo je opravdu všechno: jaké je naše národní jídlo, kdy máme prázdniny, jak dlouhé jsou u nás přestávky, jestli dostávají děti v Čechách domácí úkoly. Nejvíc mě ovšem rozesmála otázka, jestli znají kluci v Čechách, jak se hraje fotbal. Pevně věřím, že v budoucnu budou naši žáci schopni prostřednictvím mailu či dopisu poslat anglickým kamarádům povídání o sobě, napsané – asi ne dokonale, ale přece jen – anglicky.
                             Jana Vlčková

 Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS