POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

SRPDŠ
Informace z jednání SRPDŠ - listopad 2017 PDF Print E-mail
V listopadu 2017 proběhla další schůzka SRPDŠ při Základní škole Bavorov.
Zápis z jednání najdete zde.
Stanovy sdružení najdete zde.
Po posledních volbách pracuje výbor SRPDŠ tomto složení:


            Školní  rok 2017/2018
            Předseda výboru : Naděžda Přibová
            Pokladník: Eva Brabcová
Třída   Důvěrníci zastupující třídy
I.   Jitka Slámová
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
II.   Petra Martíšková

III.   Jaroslava Maříková
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
IV.   Eva Augsbergerová 
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
V.   Lenka Ebelová
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
VI.   Ladislava Vávrová

VII.   Eliška Dudová
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
VIII.   Naďa Přibová
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
IX.   Dana Faktorová
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
           Další členové výboru 
    Miroslava Podlahová

    Jiří Kulík
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Marcela Pfefferová
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Jana Sedláčková
           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    
 
Důvěrníci SRPDŠ PDF Print E-mail
Funkce a cíle SRPDŠ:

* Úzká spolupráce s rodiči žáků směřující k jejich zapojení do problematiky školy
* Zajištění komunikace rodičů žáků a pedagogů ZŠ
* Správa fondu příspěvků SRPDŠ, distribuce finančních prostředků
a kontrola jejich využití
* Spolupráce se školou, městem a státní správou při hledání nových finančních zdrojů
 a grantů na jednotlivé aktivity ZŠ
* Zajištění sponzorských zdrojů (finančních i materiálních), potřebných
 pro jednotlivé akce ZŠ

Při Základní škole Bavorov pracuje SRPDŠ v tomto složení:

Školní  rok 2017/2018
Předseda výboru : Naděžda Přibová
Pokladník: Eva Brabcová
Třída   Členové výboru zastupující třídy
I.   (probíhají volby)
II.   Petra Martíšková
III.   Jaroslava Maříková
IV.   Eva Vokatá
V.   Lenka Ebelová
VI.   Zdeňka Kojanová
VII.   Eliška Dudová
VIII.   Naďa Přibová
IX.   Dana Faktorová
Další členové výboru 
    Michaela Svobodová
    Jiří Kulík
    Renata Fencová
    Marcela Pfefferová
    Monika Líkařová
 
Tábor 2013 PDF Print E-mail
Vážení rodiče, milé děti !

Na prázdniny 2013 pořádá Sdružení rodičů a přátel dětí a školy v Bavorově letní dětský tábor.

Termín : 11.8 - 17.8 . 2013
Místo: Dětský tábor Vrbno nedaleko Blatné
Cena: 2.600,- Kč
Kontaktní osoba: Jana Čechová, Farská 530, Bavorov,
tel. 723662901, 383390501

V případě zájmu Vašeho dítěte o tuto akci, vyplňte přihlášku, kterou děti obdrží v 1. třídě ZŠ u paní Renaty Fencové, ve školní družině, v městské knihovně nebo u paní Jany Čechové na shora uvedené adrese.
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 25.3.2013 paní Fencové nebo paní Čechové, které Vám též případně podají bližší informace. Přihlášku lze také vytisknout z tohoto webu - viz níže.

 
Tábor 2013 - přihláška PDF Print E-mail
/Pro správný tisk klikněte na ikonu PDF vpravo nahoře a zadejte tisk./

Vážení rodiče, milé děti!

Jako v předchozích letech, také letos bude Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ v Bavorově pořádat letní dětský tábor. Předně se omlouváme, že tuto informaci Vám předáváme až nyní, ale měli jsme problém sehnat základnu. V letošním roce ceny vzrostly ve všech oslovených rekreačních zařízeních. Zda se akce opravdu uskuteční, záleží na počtu přihlášených dětí.

Termín: 11.8. -17. 8. 2013
Místo: Dětský tábor Vrbno nedaleko Blatné
Cena: 2.600,- Kč
Kontaktní osoba: Jana Čechová, Farská 530, Bavorov, tel. 723662901; 383390501

V případě zájmu o tuto akci, vyplňte přihlášku, kterou odevzdejte nejpozději do 25.3. 2013
v 1. třídě ZŠ paní Renatě Fencové nebo paní Janě Čechové na shora uvedené adrese.
Po uzavření přihlášek obdrží účastníci bližší informace.


---------------------- ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ---------------------

Jméno a příjmení ………… ……………………………… dat.narození…………………

Bydliště ………………………………….........…………………………………………………

Zákonný zástupce………………………………………. tel.: ……………………………..

V ……………………… dne………………….................……………………………………

Podpis zákonného zástupce dítěte .............................................

 
OSTRÝ 2011 – tábor SRPDŠ PDF Print E-mail
A byly tu prázdniny. Základní vlastností prázdnin je, že strašně rychle utíkají… A tak přiběhl začátek srpna a vedoucí tábora už napadaly opravdu poslední nápady, chystaly se pomůcky i odměny a táborová trička. Napjatě byly sledovány dlouhodobé předpovědi počasí.
Hlavní vedoucí Jana Čechová přesouvala jména dětí mezi chatkami a oddíly. Kolik nás nakonec letos bude? Do tábořiště u rybníka Ostrý, žblunkajícího kousek od Blatné, přijelo 34 dětí z bavorovské školy s několika kamarády odjinud. Všichni táborníci po příjezdu prošmejdili své chatky a žadonili o koupání v rybníku ještě když jim starostlivé maminky vybalovaly věci do skříněk. Bylo tu už potřetí hezky. Jen si neumím představit, že bych měla chatu k odpočinku v sousedství tábora plného klubek vřeštících dětí.
Starší zkušení táborníci a tábornice se hned ujali nováčků a společně vybírali jména oddílů a vymýšleli oddílové pokřiky. Celý týden pak na jídlo pana kuchaře chodilo s Janou a Markétou Čížků deset Puberťáků, se Stáňou a Martinem Kotyzů jedenáct Růžových panterů a s Lenkou a Martinou Vlčků třináctičlenná Parta z Ostrého. Pokřiky Vám jistě táborníci odříkají na požádání. O naše zdraví se pečlivě starala Jarmilka Hucková a hladký chod tábora zajišťovali Eva Brabců s Vlastou a Libor Petrášek.
Čekaly nás procházky do lesa s trochou přírodovědného opakování, vyrábění dárečků v jídelně za tichého šumění deště, sportování a vodní hrátky na sluníčku. Čas plynul podle programu na nástěnce, střeženého dvojicemi hlídek z „muchomůrky“ u vjezdu do tábora. Vedoucí občas zákeřně bodovali pořádek v jednotlivých chatičkách. Ve středu jsme všichni vyrazili pěšky do blízké Blatné. Po zasloužené svačině v zámeckém parku jsme krmili krásné velké daňky. Protože bylo pod mrakem a foukal vítr, nefotili jsme se letos v táborových tričkách, ozdobených technikou savování a trochou vlastní fantazie. Ve sklepení paní baronky jsme navštívili výstavu „Erbovní bestie“. To byla ta pravá příprava na noční bojovku! Skoro všichni táborníci prošli sami světýlky svíček značenou trasu skrz les, kde slyšeli neobvyklé zvuky, potkali tajemnou zahalenou paní s lebkou, aby se nakonec podepsali na glejt u kostlivce. Huuu…
Když ráno zas vše vypadalo známě a bezpečně zopakovaly se táborové dovednosti (uzlování, topografie a zdravověda) a táborníky čekala Opičí dráha i Dobývání pevnosti Boyard. Každý den si zapomnětlivé děti udržovaly kondici dřepováním. I když nebyly rodičům návštěvy doporučovány, jednu milou návštěvu jsme přece pohostili. Po návratu z výletu s námi v táboře pobyl starosta Bavorova pan Fenc s manželkou a dcerou Simonkou, která se nám podepsala do Knihy hlídek.
Po všech zážitcích se blížil konec tábora a muselo se doplnit z okolních lesů dřevo na druhý velký táborák. Některé děti se už těšily na bavorovskou pouť a tak jsme jim ještě jeden „cirkus“ dopřáli. Odpoledne před táborákem se role táborníků a vedoucích vyměnily! Neinformovaný pozorovatel pak mohl vidět jak dospělí, pronásledovaní houfem dětí, běhají za chatkami, hází míč do rybníka či bojkotují narychlo svolaný nástup. Musím děti ze všech oddílů pochválit za připravený program. Moc jsme se při Opičí dráze, šipkované s diplomy i „židlované“ pro dospěláky nasmáli. Zkušenější pozorovatel by mohl vidět jednotlivé vzorce chování, které obě skupiny převzaly. A to si pište, že nás po tom týdnu fakt bavilo zlobit….
Po buřtování u ohýnku jsme se při sledování krásného velkého a dlouhého ohňostroje stali dětmi všichni. No prostě, byly to prázdniny …
Lenka Kulíková


 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS