POZOR - důležité! Měníme banku! Od 1. 6. 2019 dochází ke změně účtu školní jídelny pro úhradu stravného.
Nové číslo je: 287836488/0300

Vyhledat

Připluli k nám Vikingové - únor 2019 PDF Print E-mail
V úterý 12. února k nám opět zavítali členové pardubické agentury Pernštejni. Tentokrát její dva členové připluli 5 metrů dlouhou vikingskou lodí a vtáhli nás do období života proslulých severských válečníků. Tito neohrožení bojovníci podnikali cesty do všemožných částí světa, uměli se orientovat bez použití kompasu, v boji byli zdatní na moři i na pevnině. O jejich způsobu života, oblékání, stravě i způsobech vedení boje nám svými zvučnými hlasy vtipně vyprávěli oba novodobí Vikingové, kteří při ukázkách soubojů se štíty a meči vypadali naprosto věrohodně. Na pomoc při válečné výpravě si jako posádku lodi přizvali 10 dětí, které se zúčastnily nejen plavby, ale i přísného výcviku při formování válečného postavení se štíty v rukou. Nakonec však bitkaři vyzvali všechny diváky, aby vzájemné neshody řešili domluvou bez užívání zbraní.
 
Copyright @ ZŠ Bavorov, připravil Laky&JHS